Bygge- og eiendomsjef Siri Kolaaas i fylkeskommunen kan fortelle at styringsgruppa for nytt kultur- og kompetansesenter på Frøya nå har valgt entreprenør. Denne vil bli tilskrevet, og vil ikke bli offentliggjort før etter helga. Men Kolaas kan nå fortelle prislappen.

- Det er et såkalt skrapet prosjekt, og prisen er på 150 millioner kroner. Det betyr at den ligger 26,4 millioner over vedtatt ramme, sier Kolaas.

At prosjektet er skrapet, betyr blant annet at dn planlagte gangbrua over fylkesveien ikke er med.

- Brevet til entreprenøren inneholder forbehold om politisk godkjenning. Det blir nå opp til begge parter (kommune og fylkeskommune) å avgjøre om de godtar dette. Fylkeskommunen har vedtatt at det skal være et nullprosjekt, og det står fast, sier Siri Kolaas i Sør-trøndelag fylkeskommune.