Maskina fikset - kinoen går som normalt fra tirsdag