Det er lenge siden det har vært språkkafé på Hitra, men nå starter tilbudet opp igjen i fellesskap med Frøya, forteller biblioteksjef på Hitra, Islam Abou Hassan.

Hitra bibliotek ønsker i samarbeid med Hitra frivilligsentral, koret Harmundi og Norsk folkehjelp Hitra & Frøya, hjertelig velkommen til årets første språkkafe i Fillan, lørdag 24. september.

«Kom og bli kjent med nye folk, forbedre norskevnene dine og fordyp dine kunnskaper om det norske samfunnet. Det blir både musikalsk innslag, kaffe og kaker», oppfordrer Hitra bibliotek via Facebook.

– Musikk og kultur har med identitet å gjøre

Biblioteksjef Islam Abou Hassan forteller videre at det kommer til å bli flere interessante tema og aktiviteter på språkkafeene framover.

Det internasjonale koret Harmundi blir en del av nysatsninga og skal bidra med å knytte kultur og sang til språkkafeen. Musikk og kultur har med identitet å gjøre, det forteller om hvilket område man kommer fra og hva man er oppvokst med, sier korets dirigent Gabriëla Lukassen.

– Gjennom innsikt i andres bakgrunn, blir man også utfordra til å tenke over sin egen identitet og hva man tar med seg i det nye samfunnet sitt, legger hun til.

Harmundi er et internasjonalt kor med stort fokus på inkludering og mangfold. Her ved dirigent Gabriëla Lukassen. Foto: Malin Lervåg

Vil veksle mellom språkkafeene på Frøya og Hitra

Det er alltid hyggelig med litt lavterskel synging og for de som ikke snakker så godt norsk ennå, kan de synge med på klanger. Det vil også være mulig å bevegelse seg og danse litt underveis, sier Lukassen.

Hva som skal foregå, henger veldig sammen med hvem som møter opp og hvor stor gruppa er, om det er barn til stede eller folk som snakker litt eller ganske mye norsk. De kan tilpasse seg en hver anledning, sier dirigenten.

Harmundi vil veksle mellom å dukke opp på språkkafeene på Frøya og Hitra.

– Inkludering, samhold og mangfold er ikke noe man bare snakker om, det er noe man kan gjøre noe med og Harmundi ønsker å bidra til det.