Leser høyt og lærer bort ord på eget språk i dag

foto