I dag ble prislappen på Frøya kultur- og kompetansesenter offentliggjort. Signalbygget vil koste 150 millioner kroner. Dette ligger cirka 26 millioner over rammene satt av kommune og fylkeskommune. Senteret er planlagt som et spleiselag, der fylkeskommunen får ny videregående, og kommunen får kulturhus i ett og samme bygg.

Kverva holding (Gustav Witzøe)  har lovet et bidrag på 55 millioner kroner til kommunen til formålet.

Fylkesordfører Tore O Sandvik uttalte etter den opprinnelige anbudsrunden, at det ikke var aktuelt for fylket å øke rammene.

Fungerende ordfører i Frøya, Martin Nilsen (H), håper likevel på nye samtaler med fylket.

- Det er jo tre parter oppe i dette: fylket, kommunen og den private aktøren. Jeg finner det naturlig at vi setter oss ned og tar en ny runde, både med fylkespolitikerne, og med den private aktøren. Dette er et så positivt prosjekt for Frøya, at vi må klare å løse denne utfordringen. Det tror jeg også vi skal klare. Det var nok mange som så for seg en mye større sprekk enn dette, sier Martin Nilsen.

Les også: Vil koste 150 millioner

og: Pengegaven gjør at Frøya står sterkere

og: Forkaster alle anbud