Hvorfor velger enkelte fuglearter å hekke i tette kolonier mens andre sprer seg rundt i lendet, et par her og et par der?  Og har kolinihekkerne en fordel av å være midt i flokken i stedet for i utkanten?  Disse og andre lignende spørsmål kaster biologen ut når vi tar en prat i forkant av måsevandringen.

-Helt siden jeg tok hovedfag på hekkeadferd hos den nordlige sildemåsen for mange år siden har dette opptatt meg, sier Ola.

–Jeg trur kolonihekkerne har fordeler både gjennom beskyttelse mot predatorer og læring av hverandre om sosial adferd og matauk.  Det er ikke uten grunn at det rundt koloniene holder til masse fugl som ikke hekker og som dermed egentlig ikke behøver å være der.  De må han en fordel av det lell, filosoferer han.

Vil dele tanker og kunnskap

Dette er andre gangen Folkeakademiet arrangerer en slik vandring, men det begynner å bli en del år siden sist.  For om lag 10-11 år siden var Ola leder for en tilsvarende tur på samme sted.  Da kom det rundt tretti nysgjerrige sjeler, og målet er å komme opp i noe sånt i år også.

Siden de er tilbake på samme plassen et tiår etter blir det mulig å se om det har skjedd store endringer på denne tiden.  Flere av måseartene som krykkje, fiskemåse og sildemåse er under sterkt press og har gått kraftig tilbake i antall de siste tiårene.

Noe av formålet med vandringen i år er å se om det har endret strategien for de forskjellige artene, eller om de fortsetter som før, som om ingen ting har skjedd.  Fra Finnland har det kommet rapporter om at de måsene som det er få igjen av har begynt å krysse seg med hverandre med den forvirringa det medfører for avkommet.

-Måsen er en fugl som liksom bare er der for oss som bor her ute ved havet.  Men på søndag håper jeg vi kan gå og undre oss i lag på hvorfor ting er som de er og måsene gjør som de gjør, sier Ola.  –

Undringa over naturen og mekanismer vi ikke forstår har alltid vært en drivkraft for meg i det meste av det jeg holder på med, avslutter Ola Vie

Det blir skilta fra Sandvika, og ved avkjøringa til Bremnestuva blir det ordnet med provisorisk parkeringsplass.  Lendet er greit og lett tilgjengelig, så skulle værmeldingene slå til finnes det knapt unnskyldning for naturinteresserte for ikke å ta seg en tur etter søndag middag.