Det har lenge vært klart at Frøya kommune skal ansette en egen leder for det nye kulturhuset. Stillingsutlysningen som nå er gått ut, viser at denne lederen er tiltenkt et ansvar som favner bredere enn kun å lede virksomheten i den nye storstua.

Frøya kommune utlyser stilling som virksomhetsleder for kultur og næring.

Knut Arne Strømøy er per i dag virksomhetsleder for kultur. Kommunen har ingen næringssjef.

- Den personen vi søker skal lede en ny virksomhet. Ved siden av å ha ansvar for kultur, skal personen også ha ansvar for samarbeidet ut mot næringslivet, sier rådmann Svanhild Mosebakken.

- Hva skjer med den nåværende kultursjefen.

- Den stillingen forsvinner, og ansvaret som ligger der går inn i den nye stillingen. Om nåværende virksomhetsleder ønsker å søke den nye stillingen, kan jeg ikke si noe om. Men det har aldri vært snakk om noen oppsigelse. Vi trenger alle som vi har i kulturetaten, og enda flere, når kultur- og kompetansesenteret er på plass, sier Svanhild Mosebakken.