- Frøya kommune deler ut kulturpris hvert annet år. Nå nærmer det seg tid for årets utdeling, og kommunen trenger forslag på kandidater, forteller kulturmedarbeider Mona Elisabeth Skarsvåg i Frøya kommune.

Sist kulturprisen ble delt ut, gikk den til kunstner Brynhild Vavik.

Vinneren får det tradisjonelle og høytidelige diplomet og en pengegave på 10 000 kroner. Prisen deles ut søndag 4. desember i Storsalen i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Det er formannskapet som er jury. Kommunen må ha forslagene, med begrunnelse, senest 31. oktober.

Her er statuttene for Frøya kommunes kulturpris:

  • Prisvinneren har arbeidet i lang tid med kulturarbeid

  • Prisvinneren har nedlagt en stor del frivillig arbeid for kulturlivet i kommunen.

  • Prisvinneren har i lang tid vært en stor pådriver og motivator for kulturarbeidet i kommunen.

  • Prisvinneren er allsidig og deltar i flere av de kulturelle retningene og ytringsformene som finnes i kommunens kulturliv.

  • Prisvinneren har tilført kommunens innbyggere mye kunnskaper og gode opplevelser omkring sitt emne/fag innen kulturen, og på denne måten hatt stor betydning for sine sambygdinger.

  • Prisvinneren må oppfylle minst et av punktene i statuttene.

  • Kulturprisen deles ut hvert annet år.