Arve ga Hitrakongen det skjegget han alltid hadde ønsket seg selv