Gratulerer med kultur- og kompetansesenteret!

I helga starter den offisielle åpningsuka for Frøya kultur- og kompetansesenter. Et prosjekt, der kimen ble lagt allerede tilbake for ti år siden, skal tas i bruk i all sin prakt.

Da byggearbeidene startet, monterte lokalavisa Hitra-Frøya opp et kamera i april 2013. Kameraet har siden da tatt bilder hvert femte minutt hver eneste dag fram til byggearbeidene var ferdig på tidligsommeren, og bygget kunne overleveres Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

70.000 bilder

Bildene - til sammen rundt 70.000 stykker - har vi nå satt sammen til en "fort-film", som viser byggingen av selve bygget samt miljøgata gjennom Sistranda. I tillegg har vi fått hjelp av sentrale personer i byggeprosessen, til å hente fram fakta og litt "funfacts" omkring bygget.

Ved inngangen til åpningsuka, tillater vi oss å sitere litt fra kapittelet "Tilblivelsen av Frøya kultur- og kompetansesenter (FKK) på Sistranda", som presenteres i den nye Frøyaboka som akkurat har kommet fra trykkeriet. Kapittelet er ført i pennen av Olav Klungreseth og Svein Jarle Midtøy:

"Tilblivelsen av Frøya kultur- og kompetansesenter"

"Kimen til det som til slutt ble Frøya kultur- og kompetansesenter utviklet seg alt fra starten på ”Frøya inn i fremtiden” (FIIF) som ble startet 4. november 2004.  FIIF var et prosjekt som ble startet som et samspill mellom næringslivet på Frøya og Frøya kommune (FK). Næringslivet bevilget midler slik at prosjekter kunne bli utredet, og man fikk også en betalt ”ildsjel”, Jan Otto Fredagsvik, til å lede prosjektet og ta vare på det daglige arbeid.

Alt tidlig i prosessen ble ideen om å bygge et opplevelsessenter i nærheten av Siholmen lansert, blant annet med aktiviteter som skulle forme et ”Froan” i miniatyr. Styringsgruppen med leder Gustav Witzøe synes dette var en så god ide, at Witzøe alt i 2006/2007 signaliserte at han var villig å gi en gave til dette formålet på kr 50.000.000. Det ble også laget et forprosjekt til dette opplevelsessenteret av arkitektgruppen CUBUS fra Bergen.

Så i desember 2008, under 20-årsjubileet for Frøya kulturskole, lanserte daværende ordfører Hans Stølan tanken om et nytt kulturhus. Ledelsen på Frøya videregående skole (FVS) kom også på banen, hvilket medførte et samarbeid mellom skolen og Frøya kommune om å få til et felles bygg."