Børresen har over 20 år bak seg i Olje-og energidepartementet hvor han har ledet konsekvensutredninger. Han har også vært i EU-kommisjonen og jobbet med alternative energikilder i Transport-og Energidirektoratet. I tillegg til å være geofysiker og meteorolog.

Nå bor han på Dolmøy på Hitra og har skrevet flere bøker.

- Jeg har alltid vært opptatt av havet og hvilke ressurser vi faktisk har der. Oljen og fisken vi har, har gitt oss en unik rikdom, som vi må være flinke til å forvalte videre.

Kan ta mer torsk fra Lofoten

Boka som heter ”Norske havområder” går igjennom hele Norges havhistorie siden landet fikk et eget sjøterritorium på starten av 1800-tallet.

- Da det ikke var noen ordentlige kartverk for havområdene, bestemte jeg meg for å lage et selv. Jeg håper det kan gi noen pekepinner for hva vi kan drive med i fremtiden også. Vi har jo verdens største tareskog som står klar til å brukes, hinter Børresen.

Ellers mener den tidligere konsekvensutrederen at vi kan fiske mer i de nordlige områdene våre.

- Det er jo mange som mener at vi fisker for mye i Lofoten blant annet. Men bare en torsk kan jo legge millioner av egg, så selv om vi fisker en 15 millioner individer der, går det bra, mener Børresen.

For å lese mer om hvilke rikdommer Norge har, hvordan vi fikk dem, og hva som kan gjøres i fremtiden kan du kjøpe boka på Bokormen på Frøya.