Kystmuseet lokalisert på Hitra, går nå inn i samarbeid med Sverresborg Trøndelag Folkemuseum om å drive Trondhjems Sjøfartsmuseum i Kjøpmannsgata, Trondheim.

- Vi går inn med både kompetanse og personalressurser, som et ledd i at Kystmuseet skal legge mye trøkk i arbeide med sjøfolk si historie i tida framover, forteller museumsdirektør Svein Bertil Sæther ved Kystmuseet.

Både Hitra, Frøya og Trondheim har rike tradisjoner innen sjøfart, og Kystmuseet har gjennom ei tid sikta seg inn på dette noe forsømte, spennende feltet.

- Nå skal sjøfolka si historie endelig fram i lyset. Dette har vi nevnt i H-F tidligere, og sia den tid har vi hold på med planlegging og praktisk arbeid sjøfart og sjøfolks historie, forteller Sæther.