Hitra kommune ønsker å bli en foregangskommune på universell utforming. Hitra blir nå en av tre kommuner i Sør-Trøndelag som får tildelt stimuleringspenger på 50.000 hver. Kommunen vil bruke pengene til å kurse politikere, administrasjon og byggebransje, og til å utarbeide en oversikt over turområder og andre uteområder med tanke på universiell utforming.

I søknaden skriver de at de ønsker å finne ut om det er områder hvor det «nesten er tilrettelagt for barnevogn og rullestol, og hvor det skal lite til for å få til universell utforming.