Frøyas fargerike fellestun: Er det en eller flere bygninger? Det kommer an på hvordan vi tenker og definerer