Men prosjektdirektøren jobber fortsatt mot at Frøya kommune skal få minimale driftsutgifter på den nye storstua.

- Jeg håper jo, både for Salmars og vår skyld, at anken går gjennom, sier prosjektdirektør for Frøya kultur- og kompetansesenter, Svein Jarle Midtøy.

Lokalavisa fortalte nylig at Salmar har fått avslag fra fiskeridirektoratet på sin søknad om visningskonsesjon for oppdrett. De skisserer i søknaden et prosjekt der Frøya kultur- og kompetansesenter får en viktig rolle som visningssenter. Salmar har levert anke på avslaget.

I de framlagte forslagene til driftsbudsjett for kultur- og kompetansesenter er det skissert en mulig brutto driftsinntekt på hele to millioner kroner i året fra en slik visningskonsesjon.

- Jeg må innrømme at vi fikk en på trynet da denne ikke gikk gjennom. Søknaden var så bra, og de signalene vi fikk, gjorde at jeg ikke trodde det skulle bli et nei, sier Svein Jarle Midtøy.

Prosjektdirekøren jobber uansett med det mål at man skal få en driftsform på Frøya kultur- og kompetansesenter som gjør at kommunen selv får minimert sine årlige kostnader. Det kan gjøres både gjennom å redusere planlagt aktivitetsnivå i huset, og å hente inntekter annensteds fra.

- Jobben blir å tilpasse aktiviteten til de driftsinntektene vi måtte ha. Og jeg jobber jo videre med å skaffe inntekter. Jeg har vært en runde til næringslivet på Hitra og Frøya, og mange bedrifter ønsker å vise seg fram i kultur- og komptansesenteret. Det kan være mulig å vise seg fram både på skjermer og stasjoner, og målet er å utforme langsiktige sponsorkontrakter. Hvis anken på visningskonsesjonen går gjennom, så ser vi på det som en ren bonus, sier Svein Jarle Midtøy.