Prosjektgruppa fordet planlagte kultur- og kompetansesenteret på Frøya hadde allerede forrigefredag klart hva laveste anbud på bygget er. Men de valgte å vente med åoffentliggjøre prisen. I går ble Frøya formannskap orientert i en lukketsekvens. I dag er det fylkesutvalget som får samme orientering.

I morgen vil prosjektgruppa møtes på nytt, og da etter allsannsynlighet også å gå ut offentlig med prislappen.

Etter det lokalavisa mener å vite, sprenger laveste anbud rammenepå 122 millioner kroner. Men det er også grunn til å anta at prislappen ikke erså høy at man vurderer å skrinlegge hele prosjektet. Fylkes- ogkommunepolitikerne står da overfor to valg: redusere prosjektet eller økerammene. Lokalavisa mener også å vite at det allerede er tatt noen uformellerunder om mulig tilleggsfinansiering.