- Det er utrolig artig at vi har fått en sånn størrelse med på laget og at han ønsker å være med å utvikle senteret for oss. Maciej skal være ansatt i Frøya kommune, rapportere til kommunalsjef Roger Fredheim, og arbeide for oss, forteller prosjektleder for Frøya kultur- og kompetansesenter, Svein Jarle Midtøy.

Karpinski sa i vår opp stillingen sin etter mangeårig jobb som rektor ved Frøya kulturskole. Han starter ifølge Midtøy som prosjektrådgiver ved kultursenteret fra 1. august.

Skal fylle senteret med aktiviteter

- Maciej kommer til å jobbe tett sammen med meg i en prosjektstilling fram til vi får på plass en fast fagansvarlig for kultur ved senteret, sier Midtøy til lokalavisa.Karpinskis oppgaver blir i første omgang å få på plass årshjulet med aktiviteter- Vi skal jo for eksempel ha en åpningsuke med aktiviteter, vi må begynne å booke aktiviteter fra mai 2014 og framover, og fortsette arbeidet med å få lokale aktører, både fra Hitra og Frøya, til å bruke storstua og fronte dette overfor publikum, sier Midtøy.

Daglig leder-jobben lyses ut i vinter

Jobben som daglig leder ved Frøya kultur- og kompetansesenter skal lyses ut i desember.

Deretter skal jobben som fagansvarlig for kultur ved senteret lyses ut, inkludert administrative støttefunksjoner.