I fjor var det på Hitra 52 bisettelser. I tillegg var det tre  urne-nedsettelser, 11 vielser og 32 dåper. Det går det fram av årsmeldinga til Hitra Kirkelige Fellesråd.

Av aktivieter ellers nevnes at prest, diakon og organist/kantor deltok på flere besøk i skolene og barnehagene i forbindelse med påsken og jula.

Svanhild Vang og Gudrun Ulveseth m/hjelpere har søndagsskole i regi av Fillan menighetsråd. De holder til i lokalene til Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter.

«Festarrangementet» i regi av diakoniutvalget er et annet populært trivselstiltak for eldre/voksne og psykisk utviklingshemmede. Arrangementet avholdes i Hitra borettslag/Fillan omsorgsboliger og de har 5-6 arrangementer pr. år. Det møter opp rundt 40-60 personer hver gang. Trekkspillklubben medvirker, og  det er dans for de spreke samt allsang, kaffeservering og loddsalg.