Frøya kultur- og kompetansesenter lyser i disse dager ut lydtekniker-stilling til senteret. I tillegg vil det snart bli arrangert kurs for folk som vil lære om og deretter bidra med lokal kompetanse innen scenelys.

- Det er viktig at det lokalt finnes kunnskap på både scenelys og lydproduksjon, sier Håvard Dyrø, daglig leder ved Frøya kultur- og kompetansesenter, få måneder før senteret skal åpne med både små og store kulturoppsetninger.

Dyrø håper å komme i kontakt med folk som har interesse for scenelys og lysproduksjon. 16. juni kommer Trondheim Lyd og Lysverket utover for å holde kurs.- Vi håper og tror på godt kvalifiserte søkere til lydtekniker-stillinga. En lystekniker vil derimot ikke bli ansatt på permanent basis, men vil bli innleid på timebasis. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med folk som har interesse for scenelys og lysproduksjon, sier Dyrø.

- Dette er et kjempespennende fagfelt, og vi trenger slik kompetanse i Frøya Kultur- og Kompetansesenter. Både gutter og jenter, ungdom som voksne, med eller uten erfaring kan melde seg på kurset, sier han. Under kurset vil det bli lagt opp til opplæring i bruk av lysbord, programmering og lysdesign.- I tillegg til lydteknikerstilling som nå er utlyst, så har vi en kinomaskinist fra før i kommunen, som blir med over i den nye kinoen, sier Dyrø.