Onsdag denne uken hadde Frøya videregående skole en samling av 10. klassingene på Frøya der rektor Espen Arntsberg og Elisabeth Jensen skrev under på Trøndersk matmanifest. Undervisningen har vært basert på manifestet, men det er først nå de skriver under.

Da de skrev under bekreftet de at skolen skulle fremme de trønderske råvarenes variasjon og mangfold, men også smak og preg av råvarene.