Amy og tre andre kunstnere åpner utstillingslokale sammen

foto