Alle de små barnehagebarna satt overraskende rolige på stolene sine i ei fullsatt Sletta kirke under barnehagegudstjenesten torsdag formiddag. Samtidig deltok de ivrig i sanglekene. De sang om at de var små, men gode som gull, og om at Jesus passet på dem når de var ute i båten på opprørt hav. At en heller valgte å synge om Grusomme Gabriel fra Kaptein Sabeltann, var et morsomt innslag få fikk med seg. Men alle som var tilstede smilte desto bredere da ungene brøt ut i spontan applaus over egen sanginnsats.

Sogneprest Wiebke Halvorsrud ledet gudstjenesten, og hadde uvurderlig god hjelp av Brit Hestnes Vie, som var leid inn fra kulturskolen, og av organist Magne Romestrand som sørget for musikken til sangene.