Hitra kommune er utpekt som arrangør av den såkalte Metusalemfestivalen 2013. Det er en kulturfestival for seniorer som arrangeres på omgang mellom kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag.

Helsefremmende profil

- Festivalen er et kulturarrangement med et faglig og helsefremmende perspektiv. Den fremstår ved sin kulturelt tilrettelagte profil som et naturlig midtpunkt for et pulserende regionalt kulturliv for seniorer, og skal være seniorenes egen festival. Derfor ønsker festivalen å ha seniorer både som utøvere av ulike kulturaktiviteter og som publikum, forteller enhetsleder for kultur i Hitra kommune, Omar Pleym.

80.000 til gjennomføringa

I 2012 arrangeres festivalen for fjerde gang i Verdal og Levanger kommune. Tidligere har festivalen vært arrangert i Trondheim (2009), Melhus (2010) og Ørland/Bjugn (2011), og i 2013 er det altså Hitra som skal stå som arrangør av festivalen. Festivalen bruker å arrangeres i midten av oktober måned.

Da Bjugn/Ørland arrangerte Metusalemfestivalen i fjor, sto navn som Andreas Lunnan, Jenny Jensen, Frode Alnæs og Fru Flettfrid Andresen på programmet. Hvordan Hitra vil legge opp sin utgave, blir bestemt i tida framover.

- Hitra kommune har allerede bevilget 80.000 kr til festivalen, og det vil nå bli satt ned en egen arbeidsgruppe som får i oppgave å planlegge og gjennomføre festivalen her på Hitra, opplyser Pleym.