Erna Lassen fikk i dag overrekt Norges vels medalje for lang og tro tjeneste etter hele 47 års innsats for Frøya kommune, de aller aller fleste av dem som biblioteksjef. Men Erna sjøl trodde hun skulle i avslutningsmiddag for en tidligere kollega. Solfrid Waltin Karlsen har nemlig vært vikar ved biblioteket siden år 2000, og fast lørdagsvakt på biblioteket siden 2006. Mens Erna gikk av med pensjon i august 2010, sluttet Solfrid nå siste dagen i april. Og i ettermiddag skulle kulturetaten forære middag og en stor takk til Solfrid.

- Og da Knut Arne hadde gitt takk og blomster til Solfrid, sa han at han ikke var helt ferdig ennå...

- Hadde ikke drømt om noe slikt

Slik begynner Erna Lassen når lokalavisa ringer for å gratulere og for å høre hvordan ettermiddagen har vært. For ettermiddagen ble slett ikke slik Erna hadde tenkt seg. For tidligere kultursjef, nå seniorrådgiver, Knut Arne Strømøy, hadde meg seg en overraskelse til Erna.

- Jeg er takknemlig, altså, men mest sjokkert ennå, sier Erna et par timer etter overraskelsen.

- Jeg hadde ikke drømt om å få noe slikt. Jeg ble helt satt ut og nesten på gråten. Jeg er veldig glad for det, men ennå er jeg sjokkert. Hva er det de sier... jeg har mistet munn og mæle, sier den tidligere biblioteksjefen.

Sentral i oppbygginga

Erna Lassen begynte i 1962 og har vært svært sentral i oppbygginga av bibliotekvesenet i Frøya. Svært mange, for ikke å si nesten alle, som har gått gjennom Frøyaskolen har et forhold til Erna, som også skriver om framveksten av Frøya bibliotek i den kommende jubileumsboka for Frøya kommune.

- Det er nok mange som kjenner meg, men jeg kjenner ikke igjen dem. De har jo endret utseende etter de gikk ut av skolen, sier Erna og ler.

- Jeg har aldri gruet meg til å gå på jobb, men hver dag gledet meg, så jeg tar i mot denne med stor takk, gjentar hun.

tidligere kultursjef, nå seniorrådgiver, Knut Arne Strømøy, hadde meg seg en overraskelse til Erna (Foto: Frøya bibliotek)