Det er kjent at festivalen har slitt med underskudd de siste årene, og det har vært uklart om festivalen blir arrangert i 2013 .I dag ble det i forbindelse med budsjettforhandlingene bekreftet at Jorddunst ikke vil bli arrangert neste år.

Det var Arvid Hammernes(V) som stilte spørsmålet i forbindelse med budsjettposten om festivalstøtte.

- Vi hører at det ikke blir noe Jorddunst neste år. Det vil vi gjerne ha bekreftet eller avkreftet. I så fall ønsker vi at festivalstøtten på 125.000 som skulle gå til Jorddunst blir tilført frivillige lag og organisasjoner for å styrke disse, sa Hammernes.

Kristin Reppe Storø (Ap) bekreftet Hammernes sitt spørsmål.

- Styreleder i Jorddunst har bekreftete at det ikke blir festival i 2013, så vi må forholde oss til det og redusere festivalstøtten til Jorddunst, sa Reppe Storø.