Frøya bibliotek har åpnet igjen etter en sommerstengt periode. Biblioteksjef Gunhild Riiber kan fortelle at Frøya-biblioteket er i gang med å bygge opp en samling dataspill som lånerne skal få nyte godt av.

God drahjelp i så måte er ordningen fra Norsk kulturfond, som betaler 16 norskutviklede spill som distribueres til 800 bibliotek. Pakken omfatter produksjoner fra de siste årene. 15 spill er kommet, og disse spillene er spesielt beregnet på barn og laget for PC/MAC og Nintendo DS. Pippi Langstrømpe for 3DS er fortsatt i produksjon og ettersendes bibliotekene på høsten. Hensikten med den nye innkjøpsordningen er å gi flere norske barn og unge muligheten til å bli godt kjent med det rike utvalget av dataspill som lages i Norge.

Dele goder

Riiber sier hun som biblioteksjef er opptatt av å ha trygg faglig hånd og styring på innkjøpene til biblioteket, samtidig som hun er like opptatt av at biblioteket er folkets bibliotek som vi eier sammen i kommunen.

- Derfor har jeg flere ganger bedt frøyværingene om å dele goder med oss, og det har vi positiv respons på. En annen måte brukerne er med på å utvikle sitt eget bibliotek er gjennom innkjøpsforslag. Jeg er veldig forsiktig med å åpne for generell holdning til at vi tar i mot alt, det har mange bibliotek dårlig erfaring med. Biblioteket har en aktiv kassering av medier, og da blir det feil at vi tar imot ”alt”, sier hun.

Komplette dataspill

Riiber siterer sin kollega på Ørlandet, som uttrykker det: ” Vi behandler gamle bøker som kattunger: vi blir veldig glade når de får et godt hjem, men avliver med tungt hjerte de som blir igjen til slutt.”

- Men jeg ber spesifikt om lydbøker på cd, digikort eller digibok, dvder, innbundne tegneserier, bøker på engelsk eller andre språk og noen ganger komplette serier slik som vi nettopp har tatt i mot i gave fra aktive lånere her hos oss. Nytt nå er at jeg ber om komplette dataspill, spill det er mulig å gjenbruke for andre så klart, sier hun.

Bred samling

Slike ting kommer ofte relativt lavt nede på prioriteringslista når nye ting skal kjøpes inn til biblioteket.

- Derfor er det så fint at brukerne hjelper oss med å bygge bred samling. Noe av det vi mottar i gave, sirkulerer vi ut til de 10 bokbyttestasjonene vi har stående rundt omkring på offentlige steder. Selv om alle lån på biblioteket er gratis, og vi låner inn fra andre bibliotek det vi ikke eier selv, viser det seg at disse bokbyttestasjonene dekker et behov i befolkningen. Bøkene blir tatt med fra stasjonene, og da er det en bok i bruk, sier hun fornøyd.