Riksantikvaren har  i år totalt 47 millioner kroner til fartøyvern. Pengene skal brukes til istandsetting av historiske fartøy over hele landet. Interessen for fartøyvern er stor, da det kom inn søknader på over 170 millionar kroner.

– Det er viktig å ta vare på et utvalg historiske fartøy på sjøen, slik at flest mulig kan oppleve vår maritime kulturarv. Vi har lagt vekt på å sluttføre prosjekt, og prioritert reparasjoner som er nødvendige for at fartøy fortsatt kan være i drift, sierr riksantikvar Jørn Holme.

Av de 47 millionene, ble en knapp million tildelt historiske båter i Sør-Trøndelag. Foruten «Vita» som får 170.000 kroner, får «Kaptein Dyre» 300.000, «Sørhavn» 300.000 og «Vågsfjell» 200.000.

15.000 ulønnete arbeidstimer

Per Johnson på Helgebostad har lagt ned adskillig mange tusen dugnadstimer for å få shetlandsskøyta M/S Vita i stand, siden han tok over båten i 1991.

- Jeg har brukt til sammen 15.000 ulønnete arbeidstimer på å sette i stand ”Vita”, gjennom årene. Det er voldsomt arbeidskrevende å restaurere ei slik skøyte, saJohnson til lokalavisa i fjor.

Han fikk tak i båten etter at den hadde blitt reddet fra kondemnering i 1990.

- Noen karer med tilknytning til forsvaret hadde oppdaget at båten var brukt i shetlandsfarten under krigen, og at den skulle kondemneres. De fikk reddet den fra kondemnering, men de hadde ikke mye peiling på båter, og ”Vita” ble liggende uten vedlikehold og det var like før den sank. Da jeg tok over båten i 1991 fikk jeg den erklært verneverdig, og i 1995 ble vi enige med kystmuseet at de skulle stå som eier. Regelverket er nemlig slik at hvis Fiskeridirektoratet har betalt ut kondemneringsbidrag, må en godkjent institusjon stå som eier hvis båten skal fritaes fra destruksjon, fortalte Johnson.

Planen er at skøyta skal komme i drift igjen.

- De første årene vi hadde ”Vita”, tok jeg med skoleklasser på turer, slik at de fikk lære sjømannskap, fiske og om båtens historie. Det håper jeg virkelig at vi kan få til igjen, sier Per Johnson.