Som et nytt tilbud for de som sliter med å lese bøker, vil Hitra bibliotek nå tilby såkalt ”bok til alle”. Det vil si at folk skal få bøker som de faktisk skal klare å lese og forstå.

- Når folk tenker på folk som sliter med å lese bøker, er det mange som tror dette kun vil bli et tilbud for demente, psykisk utviklingshemmede eller folk som nettopp fra flyttet hit fra andre land. Det stemmer ikke. 30 prosent av den voksne befolkningen sliter med å forstå hva som står i vanlige tekster, så dette er et viktig tilbud til veldig mange, sier Bodil Rønningen.

- Kommer flere bøker

Allerede er det et vist utvalg i lettleste bøker, men det kommer også mer

- Vi har allerede fått inn noen bøker som folk kan lese, og vi skal prøve å få inn flere etter hvert, lover hun.

For mer informasjon om prosjektet gå inn på lesersokerbok.no

Bibliotekaren viser fram bøker på digital måte til spente elever.