Annika flyttet fra Estland til Bogøya sammen med sin mann Arturog deres to barn. Hun fulgte hjertet sitt da hun og Artur takket ja til å flyttetil den lille øya på Trøndelagskysten.

Hver dag sitter hun og tegner/maler bilder fra kystsamfunnether ute, men også andre motiv finner plass på lerretet.  Jeg møtte Annika og hennes familie på COOP Mausund en fin lørdagi midten av november. Mens vi hørte kassaapparatet til han Torstein slo taktfast,så snakket vi om hvorfor hun likte øyrekka. Svaret var like enkelt som vanskelig:

- Det er så mange motivå se her. Ser du ikke det Vidar?

Annika fortalte meg at talentet oppdaget hun tidlig på ungdomsskolen,og derfor valgte hun også kunstnerlinjen på videregående skole. Hun videreutdannet seg innen kunst, med stor suksess. Men, livet fikk en vending, en positiv men litt overraskendevending, hun skulle bli mor, og da ble kunstnerlivet satt på vent. Og et barn ble til to barn så da ble kunstnerkarrieren sattpå mer vent. Det medførte at hun ble i tvil om kunstnerlivet var det hunskulle satse på.

Etter å ha kommet til øyrekka utenfor Frøya, og med de mulighetenesom bød seg her, så har hun atter funnet frem det gode talentet vår store skaper har gitt henne.

Undertegnede er glad for det, her ligger det mye ubrukt talent, som jeg håper vil få hverdagen til kystfolket ned på lerretet. Annika åpner en kunstnerutstilling på COOP Mausund førstkommende lørdag 1. desember, og hun vil ha utstillingen åpen til 15. desember.