Kirkeadministrasjonen i Hitra kommune består av består av 3,5 årsverk. Disse er:

- Kantor 100%, og 15% organist oppdekket ved bruk av vikar- Kirkeverge 100%- Sekretær 50%- Kirketjenere/renholdere 90,22%

Gjennom Orkdal prosti har Hitra Kirkelige Fellesråd også hatt  hatt en menighetspedagog i 25% stilling. Hovedoppgaven her har vært å innføre/gjennomføre de tiltak som står på plan for trosopplæringen i alle sokn.

I fjor besto fellesrådet av:

- Ann-Bjørg Strøm,  Leder- Johannes Håvik, Nestleder- Otto J. Lien, Politisk representant- Andreas Grossmann, Geistlig representantØvrige medlemmer:Jorun Sildnes Aune, Anton Martin Andresen, Nils Justin Strøm Utseth, Rita Støen, Hilde Jørgensen og Asbjørn Skjelvik.