Her er rekka av store navn i kulturhuset de neste månedene