Rektor i Frøya kulturskole vil løfte kulturskoletilbudet, i samsvar med utviklingen av det nye kulturhuset. Poden vil allerede fra høsten av kunne få flere nye tilbud. - For de minste vil musikkleik bli et av dem. Tilbudet sikter på å forberede barna til kulturskolen. Her kan de få utforske ulike instrumenter, så de slipper å velge «feil» når de starter med musikkundervisningen, sier Maciej Karpinski.

Korpsmiljøet på Frøya har vært i motvind de siste årene. Mye skyldes manglende rekruttering og dårlig økonomi. Men et formelt samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpset gjør at Karpinski har tro på blåserne. - Vi vil få på plass et tilbud knyttet til skolekorpset, med tett samarbeid inn mot kulturskolen. Undervisning i korps har hittil manglet, men gruppeundervisningen vil gi oss mulighet til å omstrukturere innenfor eksisterende rammer, sier han.

Musikal i ungdomsskolen

Karpinski mener det ikke er tilfeldig at videregåendeelevene fylles med entusiasme når de jobber med musikal. Kulturskolen ønsker å overføre dette til ungdomsskolen, som forberedelse til musikal på videregående.

- Ungdomsskolen trenger mer positivitet. Dette kan vi tilføre ved å få musikkteater/musikal inn i ungdomstrinnet. 8. - 10. klasse vil fra høsten av kunne delta i musikalproduksjon. Elevene vil få opplæring i kor og solosang, drama og dans. Alle kan søke, også de som har et tilbud fra før, sier han. Men en helaftens musikalforestilling er omfattende og ressurskrevende. Derfor vil tilbudet kunne strekke seg til oppsetninger av musikalutdrag.

Teknisk crew og samspillkurs

En annen viktig del av kulturproduksjon er den tekniske bistanden. Et nytt tilbud åpner for undervisning i lyd- og lysteknologi, og scenisk produksjon (crew). - Tilbudet retter seg mot elever fra ungdomstrinnet og videregående. Vi gir innføring i analog og digital teknologi. Opplæringen blir inndelt i ulike nivåer med kursbevis etter avlagt prøve, sier Karpinski. Musikalen og andre kulturproduksjoner vil også få et løft når et band- og samspillkurs skal etableres til høsten. Undervisningen vil i begge disipliner foregå i grupper, og alle innenfor nevnte aldersgruppe står fritt til å søke.

Melodi Grand Prix lokal

Kulturskolen har fått mye positiv omtale i forbindelse med sangundervisningen. I de siste to årene har også sangkonkurransen MGP lokal vokst til å bli en suksess. Noe Maciej Karpinski og Håvard Dyrø vil videreutvikle, i samarbeid med lokalavisa Hitra-Frøya. - Tilbudet gjelder aldersgruppen 11-17 år, med hovedinstrument sang, eller bandgrupper. Dette er en videreføring av «sanger-låtskriver»-tilbudet, og passer alle som liker å være kreativ, sier Karpinski.

Elevene får tilbud om opplæring i sang, band/samspill og låtskriving. Kulturskolen har muligheter for innspilling av CD og musikkvideo i studio. Også sceneformidling vil bli en del av faginnholdet. - Det er et helhetlig produksjonskurs. Fra låtskriving og sceneformidling, til konserter og studioinnspilling. Som gjort tidligere kan publikum stemme frem vinnerne. De får opptre i flere sammenhenger tilknyttet MGP, sier Håvard Dyrø.