Menighetsbladet for Hitra og Frøya, Hav & Himmel, kom ut med seks nummer i fjor. Redaktører  er kirkeverge Knut Freidar Reksen, som opplyser at bladet er selvfinansierende,.

- Vi har i løpet av dets siste året økt litt på antall sider i bladet. Det skal fremover jobbes med å få bladet enda bedre og mer leservennlig. Det skal også aktivt oppfordres til at andre sender inn stoff. Økonomien er fortsatt bra, og vi har beholdt annonsørene , forteller Reksen.