Kultur

- Unikt å nyte så gode artister her ute i havgapet og det å være i lag rundt det