I følge tall fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek lånte øyværingene over 47.000 bøker ved de lokale bibliotekene i fjor.

Hitra bibliotek lånte ut 23.762 bøker, noe som 1.339 færre enn året før.

Ved Frøya bibliotek ble det lånt ut nesten nøyaktig like mange bøker som på Hitra, 23.529. For Frøyas del var derimot dette en fin økning på 1.900 utlån.

Hitra hadde i 2015 hele 30.000 besøk, mens Frøya bibliotek registerte 28.000 innenfor sine dører. For Frøya er dette en oppgang på vel 1.500 og Hitra en pluss på hele 5.100.

Ser vi kun på utlån av barnebøker, viser fjorårstallene 10.907 for Hitra og 9.543 for Frøya.

Biblioteksjefene Islam Hassan og Monika Kopaczek-Styczen lånte ut nesten 50.000 bøker i fjor.

1100 aktive lånere i hver kommune

Hitra hadde i fjor 1.140 aktive boklånere som i snitt lånte 20,8 bøker hver. Det gir et gjennomsnittlig utlån på 5,3 bøker pr. innbygger.

På Frøya var det 1.154 aktive som i snitt lånte 20,4 bøker hver, noe som gir et gjennomsnitt pr. innbygger på 5,2 bøker.

SOMEMRLES: - Lesing blant barn og unge i sommerferien er kjempeviktig, sier Ann Merete Fredriksen, Mette Brasøy og Wenche Børø Larsen på Hitra bibliotek (arkivbilde).

Selbu og Rissa størst

Folkebibliotekene i Sør-Trøndelag hadde over 1,5 million utlån i 2015. Antall utlån økte med 3,0 prosent fra foregående år. Bibliotekene utenfor Trondheim hadde samlet sett en nedgang i utlånet på 0,3 prosent.

Utlån av barnebøker økte med 10,6 prosent. Totalt ble det i fylket lånt ut 620.578 barnebøker i 2015.

Sør-Trøndelag hadde 64.644 aktive lånere i 2015 som i snitt lånte 24,3 bøker. Sør-trønderne lånte i snitt 5,1 bøker per innbygger.

Selbu (9,1 pr. innbygger) og Rissa (8,4) er kommunene hvor det lånes flest bøker per innbygger.

Alle disse tallene går fram av faktaheftet «Trøndelag i tall» som er utarbeidet av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i fellesskap utarbeidet. Hensikten med heftet er å beskrive situasjonen innenfor ulike samfunnsområder i Trøndelag.