Dette bildet viser elever ved Helsøysund skole i 1961/62.

Første rekke fra venstre: Gunn Buholm. Inger Seehuus, Aud Karin Antonsen, Elfrida Båtvik, Karin Smalsvik, Edla Irene Båtvik, Lillian Strømman, Julianne Thorsø.

2. rekke f.v.: Eli Kristiansen, Asbjørn Skjelvik, Turid Ingebrigtsen, lærer Nils Berglia, Brit Skjelvik, Nils Jørgen Schei, Jan Petter Thorsø, Solfrid Helsø.

3. rekke fra venstre: Karl Smalsvik, Noralf Båtvik, Nils Harry Hernes, Erling Helsø, Arnfinn Skjelvik, Odd Seehuus.