Juryen har et visstantall utøvere de har lov til å sende viderere fra den lokale kulturmønstringa,og må derfor bruke nokså hard hånd når de velger ut kandidater. Sånn var detogså i år. Men etter at de hadde tatt kveld, var det noen i juryen som kom påkvoten for litteratur, teater og folkemusikk, som betyr at om de finner verdigekandidater innen disse sjangrene, kan de utvide gruppa de sender.

- Så vi har tatt enprat igjen, og kommet fram til at vi også vil sende The Musketeers, som haddeen samisk sang. Det er moro å kunne vise fram mer enn de tradisjonelle sangene,sier jurymedlem Carina Tønder.

Dermed har SolrunBerge, Jon Emil Pedersen og Jostein Rodahl fått klarsignal for å framføre densamiske sangen Gulatgo Mu, på fylkesmønstringa i Selbu i april. Gulatgo Mu ersamisk og betyr "Hører du meg?", noe juryen så absolutt gjorde.