– Vi står i fare for å måtte stenge kinoen, sier Strømøy. Nå sier politikerne: «Løp og kjøp!»