Kommunestyret har etter forslag fra Ap/Høyre vedtatt at deønsker å målrette sin eventuelle økonomiske støtte gjennom å bidra til atmusikkfestivalene Frøyafestivalen og Jorddunst, blir lagt fast inn ibudsjettet, etter søknad. Dette betyr at disse festivalene får en søknadsfrist15.september.

SV ved Turid Berget fremmet forslag om at Frøya kommuneviderefører sine retningslinjer for støtte til festivaler, men endrer fristentil 1. oktober sånn at eventuelle søknader foreligger før behandling avbudsjett. Retningslinjene for øvrig gjelder fortsatt.

Berget fikk støtte forsitt forslag fra Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Hedley Iversen,men manglet en stemme for  å få flertall.