Dette er Sistranda sentralskole 1954

Da Sistranda Sentralskole ble åpnet høsten 1954 var dette de som begynte som førsteklassinger dette året. Skolesjef var Oskar Steinvik som også var ordfører på den tida. Han kalte denne klassen for jubileumsklassen.

Første rekke fra venstre: Brita Sandvik, Inger Anne Midtsian, Lillian Sørdal, lærerinne  Ida Vavik, Else Ervik, Greta Karlsen, Tove Ervik.

Andre rekke fra venstre: Ida Smalø, Bjørg Ervik, Tove Tande Pettersen, Aud Randi Mauset, Kjellaug Dyrvik, Oddny Paulsen.

Bak fra venstre: Jan Otto Fredagsvik, Leif Per Anglevik, Arne Steinvik, Fritz Bekkadal, Olav Dyrvik, Kjell Furberg, Leif Ervik, Arvid Olsen.