Da var Hitras representanter til fylkesmønstringa klare.

Sceneopptredener som gikk videre

Innen sceneopptredener var det disse som gikk videre til fylkesmøstringa:

- Reload

- Aslak Brasøy Fjeldvær

- Silje og Natalia (Silje Hofstad Eide og Natalia Torrejon Grøntvedt)

- Marte Ottesen

- Sara Brasøy Fjeldvær

Utstillinger som gikk videre

- Beate Strøm

- Runar K. Olsen

- Emilie Rødde

- Anniken Vassdal Skare

- Jasmin R. Arntsberg