Heller det gamle bygdetunet enn ny folkepark

foto