Hedret for sin musikalske innsats gjennom mange tiår