7 av 10 frøyværinger mener bygginga av Frøya kulturhus er verdt pengene.

Det går fram av en undersøkelse utført av Norfakta på oppdrag fra lokalavisa Hitra-Frøya. 350 frøyværinger er spurt om sin holdning til kulturhus-investeringa ett år etter at bygget ble offisielt tatt i bruk.

69 prosent svarer "enig" på påstanden "Bygging av Frøya kulturhus er verdt pengene", mens 20 prosent svarer "uenig". 11 prosent har ikke gjort seg opp noen mening.

Det er kun små forskjeller mellom menn og kvinner, men menn er litt mer tilbøyelig enn kvinner til å mene at kulturhuset var en god investering. I aldersgruppene er det et lite utslag blant de yngre. Folk under 30 år er i større grad uenig i at kulturhuset er en god investering. Her svarer 30 prosent "uenig" på påstanden og 62 prosent svarer "enig".

Undersøkelsen ble gjennomført i august.

Ingen tvil om at Frøya kultur-og kompetansesenter er et flott og modene bygg. Både inn-og utvendig.

- Jeg vil si vi har et veldig velfungerende kulturhus nå. I starten hadde vi noen utfordringer i forhold til akustikk og universell utforming, men de innkjøringsproblemene har vi fått løst. Hva det handler om nå er å ta vare på huset med alle funksjonalitetene vi har på en best mulig måte, mener Håvard Dyrø, som er leder for kulturhuset og står for den daglige driften her. I forbindelse med ettårsdagen tok han en runde i kulturhusets saler sammen med lokalavisa.

Se video fra omvisninga i toppen av denne artikkelen. Se også videoen lokalavisa Hitra-Frøya laget basert på 70.000 bilder tatt under hele byggeprosessen.