Frøya Skolekorps har nå fått økt rekrutering, etter Frøya Kulturskole gikk inn for å drifte korpset. Korpset slet som så mange andre korps med rekrutteringen men litt økt korpsfokus fra kulturskolens side ser nå ut til å hjelpe.

- Det er lenge siden korpset hadde så mange medlemmer. Vi har hatt en liten rekrutteringskampanje og eksisterende medlemmer har vært flinke til å ta med seg venner og kjente, sier rektor i Frøya kulturskole, Toril Antonsen Aae.

Kulturskolen tok over driften av korpset da økonomien ble for tøff til at korpset kunne stå på egne ben. Nå har rekruteringen imidlertid økt og mer satsning er i emning skal man tro kulturskolerektor Aae.

- Vi har fått noen prosjektmidler nå som vi også skal bruke til økt korpsfokus, så håper vi på at den gode rekruteringen fortsetter slik at korpset en dag kan stå på egne ben igjen, avslutter Toril Antonsen Aae.