På Hemnskjela og Titran finnes det tydelige spor etter den tyske okkupasjonsmakten. Kraftige bunkerser og kanonstillinger i betong forteller sin egen historie.

Lørdag 28. januar kommer Erik Hårberg til Kystmuseet for å gi besøkende et innblikk i konstruksjonen og bakgrunnen bak byggingen av de mange bunkersene i Norge. Ved hjelp av avansert 3D presentasjon vil han ta besøkende med inn i mange av de største og mest interessante bunkersanleggene vi har i Trøndelag. Deriblant bunkersanleggene på Hemnskjela, Titran, Ørlandet, Sørvikneset og Hysnes.

Hårberg har hatt interesse for bunkerser i mange år, og kan fortelle at det er mye historie i de tyske bunkersanleggene som er svært interessant. Nesten alle anleggene ble nemlig bygget på detaljerte planlagte maler – kalt Regelbau. Norge var prioritert nr 1. for tyskerne når det gjaldt forsvar og befestning, dette har resultert i flere tusen bunkerser og kanonstillinger langs Norskekysten.

Hitler og hans stab studerer modeller av regelbau-bunkerser. Foto: Kystmuseet

Erik er driver av nettstedet Kystfort.com og produserer blant annet kart og oversikter over kystfort og bunkerser langs norskekysten og i Trøndelag. Kart og tegninger som Hårberg har produsert vil være mulig å kjøpe under foredraget, opplyser Kystmuseet.