Havdur sørget for å gjøre korona til noe positivt og morsomt