Kommunereform e et fint ord som heile tida svirre i lufta no. Oversatt te begripelig norsk betyr det at det har utgått et bud, ikke fra Augustus, men fra høgast sentralhold: Slå dere sammen så raskt dere kan, ellers . . ..

Dette er ingen tvang, bare et godt råd. Sånt går etter mi oppfatning i kategorien for frivillig tvang, som e den værste sorten. Sant nok kan kommuna bli for små. Sjå bare på Snillfjord. Vi e tusen sjæle og har tusen høtta, mæst for trondhjæmsfolk med my pæng. Æ sa tidlig etter æ fløtta fra Oslo te kysten i Trøndelag at vi mått få lagt ned Snillfjord snarest, fordi kommunen ætter mitt skjønn va geografisk for stor, og hadd problem med å yt god nok sørvis te oss innbyggeran. Æ vart betrakta som spedalsk ei lang stund innpå Krokstadøra på grunn av det. Men fortsatt meine æ det samme. Det må bare ikke gå for langt te den andre ytterligheita heller. Ei viss fornuft må brukes. Stort e slettes ikke automatisk bæst. Et klokt gammelt ord sei at smått e godt.

Kommunan va før i tida – i hvert fall i utkantan – plassa der flesteparten, om ikke kjent kværandre godt, så ihvertfall vesst om de flæstan. Bli tallet redusert så voldsomt som dæm sørafor lægg opp te no, kan mang områda risiker å end opp som ei mini nasjonaleining der bare språket så vidt e felles. Riktignok kan det stadig bli mulig med lygarbenk og ein kaffekopp rundt på Coop-an, men tru kor mang som fortsatt vil setta rundt respatex-bordan og prat hyggelig og skit når vi gammelhundan har bjæffa fra oss?

Arbeidsgruppa for kommunereform på Hitra sa forleden te lokalavisa at Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne va ein passelig storkommune. Forutsatt at Staten bli med og spøtte i for bedre kommunikasjona. Med oftar hurtigbåtsamband både mot Kristiansund og Fosen, vil muligheita for dagpendling skap et større arbeidsmarked og mindre sårbarheit, meine dæm.  Så sant som det e sagt. Men trur vi regjering og Storting vil åpne lommeboka så det monne? Æ e skeptisk. Heller ikke e det avklart ka for oppgava de nye og såkalt robuste kommunan ska få sæ pålagt. Dermed skape også det trøbbel for å finn ut ka som e mæst  fornuftig.

Interessant nok begynne no de første protestan mot de mest rabiate tankan om storkommuna å kom også fra ordførera fra samme parti som kommunalministeren. Sture Pedersen (H) fra Bø i Vesterålen kritiserer både tempoet og de uavklarte oppgavan.

- Alt e slett ikke bare fryd og gammen, sier han.

Ei gruppe i Snillfjord som kalle sæ «Se mot Hitra» samla 123 underskrifta på Sunde og Hemnskjæla for å bli en del av øyregionen. Brev ble sendt Fylkesmannen, som la det bort i påvente av den kommende storfusjonen. Ein sånn aksjon sei likevæl my om folkemeining og viktige synspunkt på grasrota. Det e utrulig dumt hvis den typen initiativ bli betrakta bare som uttrykk for utidigheit og kverulanse!

-Den som levve får sjå, sa farmora mi bestandig. Spennende bli det uansett utfall. For min del minne æ bare igjen om feskarn æ traff på et møte om distriktsteskudd for mang år siden. Han sa det sånn: -Dæm sei det ska bli likar, så bli det vel vær!