Skarvsetta er et årskrift som Hitra historielag og Kystmuseet i Sør-Trøndelag gir ut i fellsskap. Denne utgaven er den 7. i rekka, og med rekordstord sidetall.

Skarvsetta 2014 har folkestyre som tema, naturlig nok etter som vi nettopp har feiret at Norges grunnlov er 200 år.

Gjennom seks artikler blir temaet berørt på ulike måter. Her får vi et innblikk i lokalsamfunnet vårt på den tida folkestyret ble til samt flere historier om folkets representanter. En artikkel forteller livshistorien og familiebakgrunnen til en av våre første stortingsrepresentanter. En annen artikkel gir oversikt over stortingsrepresentantene fra vår region gjennom 200 år.

[M]

Året som gikk markerte vi også at det er 50 år siden de fire tidligere kommunene på Hitra slo seg sammen til en. Også dette blir grundig omtalt i Skarvsetta.

Ellers har også historiene om lensmann Johan Grøn Lund (1802-1858) og lærer, skoleinspektør og ordfører Jens Grimstad fått plass i siste i siste utgave av Skarvsetta.

Bakgrunnen for navnet

Bakgrunnen for navnet Skarvsetta er denne: Før i tida var det ganske vanlig rundt om i grendene på Hitra at folk hadde mer eller mindre faste plasser der de samla seg, fortalte historier og løste lokale verdensproblemer. Ofte var det i godværet på søndager eller lørdags ettermiddager at folk kom sammen og hygga seg på denne måten. Tett i tett kunne de sitte utover lyngrabbene, gjerne med god utikt, i le for austavindsrekken.

På Sandstad hadde de en slik samlingsplass som ble kalt Skarvsetta. Navnet kommer trolig av at her satt folk tett som skarven på et skjær.