De færreste tenker at å skifte trekk på sofaputene kan være utgangspunktet for kunst. Lone viser at det godt kan være tilfellet